RESULTAT POÄNGSEGLING 2012

 

BÅTTYP

LYS

NAMN

1

2

3

4

5

6

7

8

Poäng

Plac

1

2

3

4

5

6

7

Poäng

Plac

Poäng

Plac

H-båt

1,077

Team Ellison

10

8

7

7

8

8

I

41

1

7

7

7

8

10

10

10

38

1

79

1

HP1030

1,29

Andreas Samuelsson

 

10

8

10

10

N

38

2

8

6

8

 

5

8

7

31

2

69

2

Dominant 78

1,06

Jesper Lundwall

6

5

5

6

3

3

S

 

28

3

 

4

0

4

3

 

4

15

9

43

4

Mani 32

1,21

Lennart Hansson

7

 

 

 

5

5

T

 

17

5

 

 

3

3

 

7

 

13

7

30

6

11 Metre

1,31

Christoffer Olsson

 

7

 

5

2

 

Ä

 

14

7

 

 

5

6

 

 

 

11

9

25

9

Trio 80

1,04

Gunnar Olsson

8

 

 

 

 

 

L

 

8

9

 

 

 

 

4

 

 

4

15

12

13 

Dehler 36

1,29

L-F Olsson

 

6

 

 

4

4

L

 

14

7

3

 

4

 

 

 

 

7

12

21

11

First 36.7

1,28

Niklasson

 

 

10

10

6

 

T

 

   26

  4

5

8

 

13

7

39

5

707

1,14

Hertin

 

 

6

 

8

6

 

 

    14

 7

4

5

 

 

 

6

 

15

6

   29

7

Cheetah30

1,30

Mikael Vesala

 

 

 

8

 

 

 

 

    8

10

 

 

 

 

 

 

6

6

 17

   14

11 

6:an

1,,17

Lars Svedenfeldt

 

 

 

 

 

7

 

10

   17

5

 

 

10

10

7

 

 

27

3

  44

3

Dufour 40

1,,31

Bäckström

 

 

 

 

 

 

 

8

    8

10

 

 

 

 

 

 

 

0

 17

   8

14 

Kustkryssare

1,,05

Peter S

 

 

 

 

 

 

 

 

  0

12

10

10

0

7

 

 

 

27

3

  27

8

X332

1,,24

Dan Turesson

 

 

 

 

 

 

 

 

  0

13

6

 

 

 

 

 

 

6

 13

  6

17 

IF

1,,02

Pär Bäck

 

 

 

 

 

 

 

 

  0

14

0

 

 

 

 

 

 

0

 17

  0

20 

X37

1,,279

Tommy B

 

 

 

 

 

 

 

 

  0

14

 

 

 

 

8

 

 

8

 11

   8

14

Banner

1,,146

Helgesson

 

 

 

 

 

 

 

 

  0

14

0

 

6

 

 

 

 

6

 13

  6

17 

Maxi84

1,,146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0

14

0

 

 

 

 

4

 

4

 15

  5

19 

Murena

1,,09

Göran Jonsson

 

 

 

 

 

 

 

 

  0

14

 

 

0

5

6

5

5

21

  5

 21

10

Farr 30

1,,348

Olsson

 

 

 

 

 

 

 

 

  0

14

 

 

 

 

 

 

8

8

 10

8

14 

 

 

Båtar som startar men bryter eller                                                                                                                     PLATS POÄNG

diskvalifieras erhåller 0 poäng. De 5                                                                                                                     1                 10

bästa resultaten vår och de 4 bästa under hösten räknas.                                                                                2                  8        

Vid lika poäng mellan båtar, räknas den                                                                                                               3                  7      

första som har placerat sig bäst i delsegling.                                                                                                      4                  6     

Kan båtar ändå inte skiljas räknas den första                                                                                                     5                  5

som har startat i flest seglingar.                                                                                                                            Osv.