Juniorsegling vt-2011

Under våren och försommaren kommer vi att fortsätta kvällsseglingar med juniorer på samma sätt som i höstas. Verksamheten är anpassad främst till åldrarna 8-16 år. Som tidigare seglar vi med tvåkronorsjollarna och optimister. De som inte är medlemmar i klubben är välkomna att komma och prova på. Det är en fördel om man har någon seglingserfarenhet, men vi anpassar oss till de olika förmågor som elever har och vi tar även med de som aldrig seglat tidigare men som är sugna på att testa på.

 

Under det första seglingstillfället bestämde vi en ny dag, och vi kommer i fortsättningen träffas på torsdagar. Alltså torsdagar 17:00-20:00 fram till 16/6.

 

Vi har varje tillfälle genomgångar innan och efter seglingen med seglingsteori som knyter an till vad vi gör. Vi kommer att börja med grunderna för att ge repetition till de gamla eleverna och lite introduktion till de nya. Sedan kommer vi efter hand att bygga på med mer moment för att kappsegla och annat mot slutet. Som sagt så anpassar vi oss till elevernas förmågor, och det upplägget vi har brukar kunna uppskattas av både nybörjare och lite mer erfarna seglare. Utöver de vanliga seglingstillfällena ska det finnas möjligheter för de mer erfarna som har intresse att segla tvåkronor under onsdagsseglingarna tillsammans med kölbåtarna. Hällregn är inget som hindrar oss att sticka ut på havet, men om det blåser för mycket, eller för lite, stannar vi kvar på land.

  

 

Kontaktpersoner:

Namn                 Telefon             Mail

Martin Henoch 0767-783796 martin.henoch@hotmail.com

Göran Johnsson 0701-711367 goran-johnsson@telia.com